Usluge i sposobnosti

Usluge i sposobnosti

services_strat3

SAVJETODAVNE USLUGE

EnergoVizija posjeduje iznimno iskustvo savjetovanja u pripremi i razvoju kapitalnih infrastrukturnih projekata u različitim sektorima (promet, energetika, društvena infrastruktura). U mogućnosti smo ponuditi puni opseg usluga pravnog i financijskog savjetovanja u pripremi infrastrukturnih projekata financiranih bilo iz javnih (nacionalnih i EU) i/ili privatnih izvora financiranja. Posjedujemo vrlo specifična znanja i iskustvo vezano za pripremanje, nabavljanje i ugovaranje projekata koji se temelje na javno-privatnom partnerstvu (JPP) i davanju koncesija. EnergoVizija također nudi usluge u pripremi projekata koji se financiraju bespovratnim sredstvima iz EU fondova i programa, kao i u spajanju (“blendanju”) privatnih izvora financiranja (kroz JPP) sa financiranjem iz EU fondova i programa.

 

services_strat3

INTEGRIRANA RJEŠENJA

S obzirom na naše vještine upravljanja projektima i sposobnosti da u kratkom vremenskom periodu mobiliziramo međunarodne timove iznimno profesionalnih stručnjaka, u mogućnosti smo ponuditi integrirana rješenja bazirana na  principu “ključ u ruke” u područjima radio komunikacija, obnovljih izvora energije, energetske učinkovitosti, “pametnih” mreža i ekologije s vrlo konkurentnim odnosom troška i koristi. Zajedno s našim partnerima iz klastera “Inteligentna Energija” u mogućnosti smo ponuditi projekte potpune obnove hidroelektana do 500MW, projekte obnovljivih izvora energije, projekte energetske učinkovitosti na postojećoj infrastrukturi, projektiranje i isporuku bežičnih komunikacijskih mreža, rješenja za projekte zemaljskog i satelitskog emitiranja programa, “pametnog” mjerenja i sustava naplate i sl.

 

services_strat3

INVESTICIJSKA PODRŠKA

Pružamo podršku sponzorima projekata u razvoju projekata u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Promičemo i predstavljamo te projekte potencijalnim investitorima, financijskim institucijama i ostalim ključnim dionicima. Pružamo podršku potencijalnim investitorima u pronalaženju prikladnih projekata u regiji kao i u provedbi ugovorenih investicija.

 

Naše usluge

EnergoVizija nudi puni opseg savjetodavnih i drugih usluga u pripremi i razvoju infrastrukturnih projekata u različitim sektorima.

Dubinsko snimanje i strukturiranje projekata

Dubinsko snimanje i strukturiranje projekata

Pravno i financijsko dubinsko snimanje i analiziranje projekata te izrada preporuka. Konceptualno, pravno i financijsko strukturiranje projekata u skladu s izvršenim analizama i definiranim preporukama.

Priprema projektne dokumentacije

Priprema projektne dokumentacije

Razvijanje i priprema potrebne dokumentacije u početnoj fazi pripreme projekta, a što uključuje izradu studija izvodljivosti i opravdanosti, komparatora troškova javnog sektora u projektima JPP-a, poslovnih planova, tehničkih rješenja kao i sve druge potrebne dokumentacije koja čini sastavni dio prijave za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU i/ili nacionalnih fondova i programa.

Izrada dokumentacije za nadmetanje

Izrada dokumentacije za nadmetanje

Izrada dokumentacije za nadmetanje u JPP i koncesijskim projektima, te u projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Izrada dokumentacije za nadmetanje uključuje i izradu nacrta ugovora o JPP/koncesiji kao i svih drugih ugovora potrebnih za uspješnu realizaciju projekta.

Javna nabava i sklapanje ugovora

Javna nabava i sklapanje ugovora

Savjetovanje i podrška u provođenju postupaka javne nabave, posebno u JPP/koncesijskim projektima te u EU projektima. Savjetovanje u pregovaranju i sklapanju JPP/koncesijskih ugovora (komercijalno i financijsko zatvaranje projekta).

Provedba projakata i inženjering

Provedba projakata i inženjering

Savjetovanje i potpora u provedbi ugovorenih projekata, te kad je to moguće pružanje punog opsega inženjerskih usluga po principu “ključ u ruke”.

Podrška investitorima i nositeljima projekata

Podrška investitorima i nositeljima projekata

Razvijanje projekata, promocija i prezentacija projekata, umrežavanje i povezivanje nositelja projekata (sponzora) s potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim sudionicima.

Što nas čini posebnima?

Naši iskusni stručnjaci koji su u potpunosti posvećeni pronalasku najboljih rješenja i ostvarivanju najpovoljnijih projektnih rezultata.

Kako radimo?

Nudimo integrirani, multidisciplinarni i individualni pristup u potpunosti
prilagođen specifičnim potrebama i zahtjevima svakog pojedinog klijenta.

1

Tražimo rješenja

Analizirat ćemo vaše potrebe te ćemo za vas pronaći najbolja rješenja.
2

Od ideje do koncepta

Prihvaćamo vaše ideje te ih pretvaramo u realistične i održive projektne koncepte.
3

Od koncepta do projekta

Oblikujemo i razvijamo te koncepte u kvalitetno pripremljene projekte osiguravajući vam najbolju vrijednost za novac.
4

Puni opseg usluga

Pronalazimo optimalno tehničko rješenje, pripremamo svu projektnu dokumentaciju na način koji će projekte učiniti bankabilnim i financijski održivim, te osiguravamo potpunu pravnu suglasnost projekata sa svim domaćim pravnim propisima i najboljom međunarodnom praksom.
5

Znanje i iskustvo

Stavljamo vam na raspolaganje mrežu iskusnih stručnjaka koji će vam pružiti potporu u svim fazama pripreme i provedbe projekata.
6

Umrežavanje i povezivanje

Povezujemo i spajamo projekte, nositelje tih projekata i potencijalne investitore pružajući im pri tom svu potrebnu podršku.

Jeste li ste spremni da vas povedemo na slijedeću razinu?

KONTAKT