Energetika

Energetika

EnergoVizija je sa svojim stručnjacima sudjelovala u razvoju i pripremi sljedećih projekata:

  • Izrada prijedloga mjera za povećanje energetske učinkovitosti Marine i Hotela Nautica u Novigradu
  • Izrada smjernica za uspostavu sustava trajnog praćenja i analize provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora
  • Pravno dubinsko snimanje za projekt izgradnje više koogeneracijskih energetskih postrojenja u gradu Sisku;
  • Izrada financijskog modela za predstudiju izvodljivosti za projekt izgradnje Elektrane u gradu Kovinu (Republika Srbija);
  • Izrada financijskog modela za predstudiju izvodljivosti za projekt izgradnje Elektrane na Cipru.