Pravni i institucionalni okvir za JPP

Pravni i institucionalni okvir za JPP

Pravni i institucionalni okvir za JPP

 

Uspostavljanje pravnog i institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj. Kamilo Vrana i Mario Turković su bile ključne osobe za uspostavljanje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj (2007-2013). Kamilo Vrana je bio prvi voditelj Sektora za javno-privatno partnerstvo (2007 – 2009) i kasnije prvi ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo (2009-2012), dok je Mario Turković operativno vodio sve aktivnosti vezano za igradnju pravnog i institucionalnog okvira za JPP (2007 – 2013). To je prije svega uključivalo izradu prvog Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Hrvatskoj ( i cijeloj regiji), izradu Strategije razvoja javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj, izradu svih podzakonskih akata u vezi s JPP-om, kao i značajno sudjelovanje u izradi Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi u potpunosti usklađenih s pravnom stečevinom EU. Za vrijeme dok su obnašali dužnosti u Agenciji za JPP nekoliko drugih projekata je uspješno provedeno a s kojima je dodatno ojačan sustav JPP-a u RH (uspostava Registra ugovora JPP-a, uspostava sustava edukacije i naobrazbe, provedba 2 twinning light projekta jačanja administrativnih kapaciteta Agencije za JPP financirana sredstvima iz europskih predpristupnih fondova). Sve navedeno je, temeljem istraživanja Economist Intelligence Unit-a iz 2012 (“Evaluating the environment for public private partnerships in Eastern Europe”), u konkurenciji 24 druge države iz JI Europe svrstalo Republiku Hrvatsku na 1. mjesto najnaprednijih država u kontekstu razvijene infrstrukture za uspješnu primjenu javno-privatnog partnerstva (više vidjeti na: http://www.ebrd.com/downloads/news/eecis.pdf). Naposljetku, za njihovog vremena u Agenciji odobren je i ugovoren projekt izgradnje Novog putničkog terminala Zračne Luke Zagreb ukupne vrijednosti od 331 milijun EUR-a, koji se uspješno provodi. Navedeni projekt je trenutno (rujan 2015) jedini uspješno ugovoreni projekt JPP-a u Republici Hrvatskoj sukladno zakonodavnom okviru za JPP, te prestavlja jednu od najvećih privatno financiranih investicija u Republici Hrvatskoj u posljednjih 10 godina.