Projekt Zračne luke Zagreb

Projekt Zračne luke Zagreb

Projekt izgradnje Novog putničkog terminala Zračne Luke Zagreb temeljem davanja koncesije za sada je jedini JPP projekt koji je uspješno ugovoren u skladu s postojećim zakonodavnim okvirom za javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj, te se vrlo uspješno provodi. Riječ je o projektu čija ukupna kapitalna vrijednost premašuje 300 milijuna Eura što ga čini jednim od najvećih privatno financiranih investicija u Republici Hrvatskoj u posljednjih 10 godina. Sve aktivnosti provedene vezano za pripremu, nabavu i ugovaranje ovog projekta (2010-2013) provedene su za vrijeme dok je Kamilo Vrana bio ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo a Mario Turković Direktor Sektora za odobravanje i praćenje JPP projekata u Agenciji za JPP. Agencija za JPP je imala ključnu ulogu kako u početnoj inicijalnoj fazi definiranja i razvoja projekta tako i u fazi ocjene i odobravanja sve projektne dokumentacije (studije izvodljivosti, dokumentacije za nadmetanje, ugovora o JPP/koncesiji) u skladu s važećim propisima za JPP i koncesije. Iskustvo stečeno na tom projektu čini nas najpozvanijim stručnjacima za pripremu JPP projekata u skladu sa zakonodavnim okvirom za JPP u Republici Hrvatskoj.