Mario Ćosić

Voditelj razvoja projekata

Mario je diplomirani inženjer kemijske tehnologije s višegodišnjim iskustvom rada u području procesne kemijske industrije i industrije čelika.

 

Tijekom dugogodišnjeg rada na rukovoditeljskim pozicijama u području proizvodnje i zaštite okoliša, Mario je bio zadužen, između ostalog, za osmišljavanje i provedbu poslovnih procesa, procedura i politika, ishođenje okolišnih dozvola i dozvola za gospodarenje otpadom, uspostavljanje i implementaciju sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, energetika) i sl.

 

Marijeva uloga u EnergoViziji prvenstveno se odnosi na iznalaženje i razvoj alternativnih metoda oporabe otpada, kao i izrada idejnih rješenja i tehnoloških podloga, ovisno o zahtjevima pojedinih projekata.

Obrazovanje

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

 

Certifikati

Interni auditor za:

 

HRN EN ISO 9001:2015

HRN EN ISO 14001:2015

HRN EN ISO 50001:2018

HRN ISO 45001:2018

Odgovorna osoba za zaštitu od zračenja

 

Kontakt

Tel: +385 99 22 80 064

E-mail: mario.cosic@energovizija.hr