Kamilo Vrana

Prokurist/CFO

Kamilo Vrana je osnivač EnergoVizije d.o.o. Njegova profesionalna karijera obuhvaća bogato međunarodno poslovno iskustvo u upravljanju velikim kapitalnim investicijskim projektima po principu „ključ u ruke“ u sektorima energetike i industrije, kao i vodeće pozicije u međunarodnoj trgovini, državnoj službi i diplomaciji. Sada je financijski direktor i prokurist tvrtke EnergoVizija d.o.o. i predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Inženjerski biro d.d.