Mario Turković

Direktor

Mario ima 20 godina iskustva rada u javnom i privatnom sektoru, prvenstveno u području javno-privatnog partnerstva i koncesija. Bio je zadužen za operativno uspostavljanje pravnog i institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo (JPP) i koncesije u Republici Hrvatskoj te je bio autor prvog Zakona o JPP-u kao i svih ostalih relevantnih propisa (podzakonski propisi, vodiči, priručnici). Tijekom svog rada u JPP agenciji bio je odgovoran za ocjenu i odobravanje brojnih JPP projekata, uključujući projekt Zračne luke Zagreb, koji je i dalje najveći JPP projekt ugovoren i uspješno proveden u Hrvatskoj.

U EnergoViziji, Mario je primarno fokusiran na pravne i financijske usluge savjetovanja u OIE i infrastrukturnim projektima (javna infrastruktura, promet, energija) uz primjenu različitih modela financiranja (javno-privatno partnerstvo, koncesije, pravo građenja, ugovori o energetskoj učinkovitosti itd.) .

Mario je također angažiran kao međunarodni savjetnik od strane Svjetske banke/IFC-a i OECD-a/Sigme u različitim projektima vezanim uz JPP/koncesije u regiji JIE.

Obrazovanje

Pravni fakultet u Zagrebu

Organizacije

Međunarodni savjetnik za World Bank/IFC

i OECD /Sigma