JPP zakonodavni okvir

  • Pravni i institucionalni okvir za JPP

    Pravni i institucionalni okvir za JPP

    JPP zakonodavni okvir

    Pravni i institucionalni okvir za JPP   Uspostavljanje pravnog i institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj. Kamilo...