Usluge i sposobnosti

Usluge

services_strat3

SAVJETODAVNE USLUGE I RAZVOJ PROJEKATA

EnergoVizija posjeduje znanja i vještine te značajno iskustvo u razvoju i pružanju savjetodavnih usluga u pripremi i provođenju infrastrukturnih projekata, prije svega projekata obnovljivih izvora energije (OIE) i energetske učinkovitosti (EnU), kako za privatni (proizvodni) tako i za javni sektor. U mogućnosti smo ponuditi usluge razvoja projekata od faze izrade konceptualnog rješenja do faze ishođenja građevinske dozvole, kao i usluga tehničkog savjetovanja za potencijalne investitore i nositelje razvoja projekata (developere)  u izradi optimalnih tehničkih rješenja kao i podrške u realizaciji projekata po principu „ključ u ruke“ u suradnji s našim partnerima. Podrška koju nudimo uključuje i razradu odgovarajućih pravnih i financijskih modela realizacije, te strukturiranje i zatvaranje financijske konstrukcije, uključujući različite vrste potpora i financijskih instrumenata (EU i nacionalni poticaji, EU financijski instrumenti, kreditno zaduživanje, ESCO, JPP i sl.).
Posjedujemo također vrlo specifična znanja i iskustvo u pripremi i zatvaranju transakcija i u drugim vrstama infrastrukturnih projekata (prometna infrastruktura, objekti društvene namjene i sl.), koji se temelje na različitim modelima javno-privatnog partnerstva (JPP) i davanja koncesija.
U suradnji s našim partnerima možemo ponuditi i usluge projektiranja i isporuke bežičnih komunikacijskih sustava, uključivo satelitske stanice, integrirana rješenja interneta stvari i sl.

 

services_strat3

INVESTICIJSKA PODRŠKA

Pružamo podršku sponzorima projekata u razvoju projekata OiE i EnU u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Promičemo i predstavljamo te projekte potencijalnim investitorima, financijskim institucijama i ostalim ključnim dionicima. Pružamo podršku potencijalnim investitorima u pronalaženju prikladnih projekata u regiji kao i u provedbi ugovorenih investicija.

 

Naše usluge

EnergoVizija nudi puni opseg usluga razvoja projekata, te definiranja tehničkih rješenja i modela financiranja infrastrukturnih, a naročito projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Razvoj projekata

Razvoj projekata

Priprema i razvoj projekata od faze izrade konceptualnog rješenja do faze ishođenja građevinske dozvole za projekte OIE i EnU, uz mogućnosti ponude i realizacije po principu „ključ u ruke“. Navedene aktivnosti podrazumijevaju izradu optimalnog i bankabilnog tehničkog rješenja projekta, kompletne potrebne studijske, projektne i tehničke dokumentacije, te provođenje svih propisanih procedura za ishođenje svih dozvola, suglasnosti i odobrenja potrebnih za izgradnju i puštanje u rad.

Savjetodavne usluge u razvoju projekata

Savjetodavne usluge u razvoju projekata

Tehničko, pravno i financijsko dubinsko snimanje i analiziranje projekata OIE i EnU i projekata u drugim sektorima (telekomunikacije, prometna i društvena infrastruktura, ekologija), te izrada preporuka, idejnih i tehničkih rješenja. Pravno i financijsko strukturiranje projekata u skladu s provedenim analizama i prihvaćenim tehničkim rješenjima, te priprema i izrada potrebne dokumentacije za ugovaranje i financiranje navedenih projekata, uključujući korištenje različitih potpora i financijskih instrumenata (EU i nacionalni poticaji, EU financijski instrumenti, kreditno zaduživanje, ESCO, JPP, koncesije i sl.).

Usluge u realizaciji projekata

Usluge u realizaciji projekata

Savjetovanje, podrška i nadzor u provedbi ugovorenih projekata, ili na zahtjev naručitelja ugovaranje provedbe po principu “ključ u ruke”.

Podrška investitorima i nositeljima razvoja projekata

Podrška investitorima i nositeljima razvoja projekata

Pronalaženje investicijskih mogućnosti u skladu sa zahtjevima i zadanim kriterijima investitora i nositelja razvoja projekata (developera), podrška u razvoju i/ili preuzimanju projekata, prezentacija i promocija radi osiguravanja podrške nadležnih tijela i javnosti, umrežavanje i povezivanje ključnih sudionika u razvoju i realizaciji projekata i zatvaranju financijske konstrukcije.

Što nas čini posebnima?

Naši iskusni stručnjaci koji su u potpunosti posvećeni pronalasku najboljih rješenja i ostvarivanju najpovoljnijih projektnih rezultata.

Kako radimo?

Nudimo integrirani, multidisciplinarni i individualni pristup u potpunosti
prilagođen specifičnim potrebama i zahtjevima svakog pojedinog klijenta.

1

Tražimo rješenja

Analizirat ćemo vaše potrebe te ćemo za vas pronaći najbolja rješenja.
2

Od ideje do koncepta

Prihvaćamo vaše ideje te ih pretvaramo u realistične i održive projektne koncepte.
3

Od koncepta do projekta

Oblikujemo i razvijamo te koncepte u kvalitetno pripremljene projekte osiguravajući vam najbolju vrijednost za novac.
4

Puni opseg usluga

Pronalazimo optimalno tehničko rješenje, pripremamo svu projektnu dokumentaciju na način koji će projekte učiniti bankabilnim i financijski održivim, te osiguravamo potpunu pravnu suglasnost projekata sa svim domaćim pravnim propisima i najboljom međunarodnom praksom.
5

Znanje i iskustvo

Stavljamo vam na raspolaganje mrežu iskusnih stručnjaka koji će vam pružiti potporu u svim fazama pripreme i provedbe projekata.
6

Umrežavanje i povezivanje

Povezujemo i spajamo projekte, nositelje tih projekata i potencijalne investitore pružajući im pri tom svu potrebnu podršku.

Jeste li spremni da zajedno krenemo na sljedeću razinu?

KONTAKT